Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne są miejscami, w których osadzają się zanieczyszczenia takie jak bakterie, grzyby, kurz i pył. Mają one znaczący wpływ na jakość powietrza, którym oddychają ludzie przebywający w klimatyzowanych pomieszczeniach. Obecnie nie trzeba już nikogo przekonywać o tym, jak duży wpływ na zdrowie człowieka ma środowisko, w którym żyjemy.

Przebywając przez większość dnia w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie źródłem powietrza jest instalacja wentylacyjna, uzależniamy nasze zdrowie od powietrza dostarczanego nam tą drogą. Warto zatem zadbać aby kanały wentylacyjne były wolne od czynników powodujących zagrożenie dla naszego zdrowia. Zdrowia, które jest tak samo bezcenną wartością dla pracowników jak i pracodawców.

Dlatego usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych, choć nie jest łatwym zadaniem, ma istotny wpływ na nasze zdrowie i powinno być realizowane z najwyższą uwagą.

Ponadto w kanałach wentylacyjnych często osadzają się materiały łatwopalne powodujące zagrożenie pożarowe. Wśród czynników powodujących takie zagrożenie jest pył, tłuszcz z instalacji kuchennych, włókna ubrań itp. Czyszczenie systemów wentylacyjnych zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru, natomiast w przypadku wystąpienia pożaru znacznie ogranicza jego zasięg.

Należy również zauważyć, że czyste systemy działają bardziej niezawodnie niż zanieczyszczone. Są mniej narażone na awarie i mają dłuższą żywotność.

Ze względu na częste występowanie w instalacjach wentylacyjnych bakterii i grzybów chorobotwórczych należy wykonywać badań mikrobiologiczne. Badania wykonywane przed czyszczeniem instalacji pozwalają podjąć decyzję o zastosowaniu właściwego środka do dezynfekcji instalacji. Natomiast po czyszczeniu wykonujemy ponowne badania w celu oceny skuteczności czyszczenia. Przekazujemy je Państwu do kontroli.